Gemeente De Ronde Venen presenteert solide begroting voor 2024

8 maanden geleden gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen heeft op 21 september de concept-programmabegroting voor 2024 gepresenteerd aan de gemeenteraad. De begroting, die in balans is en een klein overschot toont, zal op 2 november in de gemeenteraadsvergadering worden besproken.

Overzicht van inkomsten en uitgaven

De programmabegroting biedt een overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven van de gemeente voor 2024. Er is een totaalbedrag van 121 miljoen euro gereserveerd voor beleidsgebieden als armoede, woningnood, veiligheid, vervoer, duurzaamheid en onderhoud van groen en wegen.

Definitieve financiële situatie

Op dit moment is de financiële situatie van de gemeente gunstig. De definitieve inkomsten vanuit het Rijk worden binnenkort verwacht. Na ontvangst zal de gemeenteraad een voorstel ontvangen met de definitieve stand van zaken en zal het college de definitieve cijfers presenteren.

Woonlasten

Een belangrijk punt in de begroting zijn de gemeentelijke woonlasten, bestaande uit de onroerende zaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De woonlasten zullen in 2024 niet sneller stijgen dan het inflatiepercentage van 4,2% dat de gemeente hanteert. De woonlasten in De Ronde Venen behoren tot de laagste in de provincie Utrecht.

Behandeling van de begroting

De begroting zal in oktober in de verschillende raadscommissies worden besproken. De gemeenteraad zal de begroting op 2 november behandelen. Inwoners van De Ronde Venen zijn welkom om de gemeenteraadsvergadering te volgen. De conceptbegroting is online beschikbaar.