Voorrang op sociale huur voor leerkrachten, politie en zorgpersoneel in De Ronde Venen

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft een proef goedgekeurd om onderwijs-, zorg- en politiepersoneel voorrang te verlenen op een aantal sociale huurwoningen. Dit wordt gedaan om te onderzoeken of de maatregel kan bijdragen aan het verminderen van het personeelstekort in deze beroepsgroepen.

Tekort aan personeel in vitale beroepen

De Ronde Venen, net als de rest van Nederland, kampt met een tekort aan leerkrachten, politieagenten en zorgmedewerkers. Met dit initiatief hoopt de gemeente meer mensen uit deze beroepsgroepen aan te trekken en te behouden. Jaarlijks worden maximaal 10 sociale huurwoningen beschikbaar gesteld voor deze groepen.

Samenwerking en voorwaarden

De proef is een samenwerking tussen de onderwijs-, zorg- en politiebranche en Cazas Wonen. De proef zal twee jaar duren, waarbij in totaal maximaal 20 huurwoningen met een maximale huurprijs van € 879,66 (prijspeil 2024) beschikbaar zijn.

Er zijn echter wel voorwaarden verbonden aan de voorrang. De regeling is bedoeld voor mensen met een vaste aanstelling of een contract van minimaal één jaar bij een onderwijs-, zorg- of politieorganisatie in De Ronde Venen. De regeling geldt voor leerkrachten en docenten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, maar niet voor onderwijsondersteunend personeel. In de zorgsector komen verplegend en/of verzorgend personeel in aanmerking die werken bij Zorgcentrum Maria-Oord, Zonnehuis Majella of Zonnehuis Zuiderhof. Politiepersoneel dat op straat surveilleert, komt ook in aanmerking.

Het is een belangrijk initiatief om het tekort aan personeel in vitale beroepen tegen te gaan en een bijdrage te leveren aan het voorzieningenniveau in de gemeente.