De Luistertafel: Nieuw platform voor inwoners die zich niet gehoord voelen

3 maanden geleden gepubliceerd

Vanaf 28 februari 2024 kunnen inwoners die zich niet gehoord of gezien voelen door de gemeente terecht bij De Luistertafel. Dit platform is opgezet om inwoners de mogelijkheid te bieden hun zorgen en problemen te delen. Het is een plaats waar inwoners kunnen aangeven wat hen dwarszit en waar ze het gevoel hebben niet voldoende te worden geholpen.

Wat is De Luistertafel?

De Luistertafel is een initiatief van de gemeente, bedoeld om inwoners een stem te geven. Inwoners kunnen laten weten hoe zij graag zien dat hun probleem wordt opgelost. De gemeente gaat vervolgens aan de slag om de inwoner op de juiste manier te helpen. Woensdag 28 februari is De Luistertafel feestelijk geopend in het gemeentehuis.

Wethouder Maarten Van der Greft (Inwonerparticipatie) benadrukt het belang van De Luistertafel: “Wij willen een lokale overheid zijn die luistert en hier ook naar handelt vanuit vertrouwen en openheid. De Luistertafel draagt concreet bij aan het echt luisteren en samenwerken met inwoners.”

Het doel van De Luistertafel

Het hoofddoel van De Luistertafel is dat inwoners zich gehoord en gezien voelen. Hierbij ontvangen inwoners snel een duidelijke reactie van de gemeente. Soms is een oplossing binnen de gemeentelijke mogelijkheden niet mogelijk. In die situaties is doorverwijzing naar relevante externe hulp mogelijk.

Hoe werkt het?

Voor meer informatie, of om een probleem te delen, kunnen inwoners en ondernemers terecht op het platform. Na het invullen van het formulier ontvangen inwoners binnen twee dagen een reactie van de gemeente. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt en gekeken naar een goede oplossing.

De Luistertafel is een belangrijke stap voorwaarts in de betrokkenheid van de gemeente bij haar inwoners. Met deze nieuwe mogelijkheid om problemen aan te kaarten, hoopt de gemeente de communicatie en samenwerking met haar inwoners te verbeteren.