Nieuw bedrijventerrein in De Ronde Venen zoekt naam

3 maanden geleden gepubliceerd

De Ronde Venen zal in de komende jaren een nieuw bedrijventerrein van 8 hectare toevoegen ten noorden van de huidige N201. Het nieuwe terrein is een reactie op de groeiende vraag van lokale bedrijven die willen uitbreiden of zich willen vestigen in de gemeente.

Uitbreiding en verbetering infrastructuur

De aanleg van het nieuwe bedrijventerrein is gekoppeld aan de geplande verlegging van de N201 bij Mijdrecht. Het huidige tracé heeft een scherpe bocht, die in het nieuwe ontwerp wordt verwijderd om de verkeersdoorstroming te verbeteren. De start van de uitgifte van grond op het nieuwe terrein wordt verwacht ongeveer twee jaar voordat de vernieuwde weg gereed is in 2028.

Zoektocht naar een naam

Het gemeentebestuur nodigt inwoners en lokale ondernemers uit om suggesties voor een passende naam voor het nieuwe bedrijventerrein in te dienen. De indieners van de drie beste suggesties ontvangen een cadeaubon. De drie meest toepasselijke namen zullen vervolgens via een poll aan de inwoners worden voorgelegd.

Inzendingen voor de nieuwe naam kunnen tot en met vrijdag 22 maart worden ingediend.