Belangrijke stap gezet voor nieuwbouw Koningin Julianaschool in Wilnis

2 maanden geleden gepubliceerd

Op 5 maart hebben het bestuur van de Koningin Julianaschool in Wilnis en de gemeente een intentieovereenkomst getekend. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting de bouw van een nieuw schoolgebouw. In de overeenkomst is vastgelegd hoe beide partijen zo snel mogelijk tot een nieuw gebouw willen komen en wat de uitgangspunten hiervoor zijn. De mogelijkheid van een toekomstbestendig gebouw waarin meerdere functies worden gecombineerd wordt onderzocht. De verwachting is dat dit onderzoek begin 2024 afgerond is.

Huidig gebouw verouderd

Het huidige gebouw van de Koningin Julianaschool in Wilnis is één van de oudste schoolgebouwen in de gemeente en behoort als een van de eerste tot vervangende nieuwbouw. Vorig jaar heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen vastgesteld, waarin staat welke scholen de komende jaren aan nieuwbouw toe zijn en hoeveel budget hiervoor gereserveerd wordt.

Locatie bij De Willisstee

De beoogde locatie voor het nieuwe schoolgebouw, dat ook een kinderopvangcentrum zal huisvesten, is bij dorpshuis De Willisstee. Er wordt onderzocht of de nieuwbouw van de school gecombineerd kan worden met (gedeeltelijke) nieuwbouw van De Willisstee. Het dorpshuis is verouderd en er is behoefte aan een nieuw, kleiner, efficiënter en toekomstgericht dorpshuis.

Directeur-bestuurder positief

Directeur-bestuurder Rijk van Ommeren is verheugd over de mogelijke locatie. Hij ziet in de groene omgeving van De Willisstee volop kansen voor samenwerking om het onderwijs nog beter te maken.

Nieuwbouw dringend nodig

Volgens wethouder Cees van Uden, verantwoordelijk voor schoolgebouwen, is vervanging van de bestaande school dringend nodig. Hij ziet de nieuwbouw als een kans om de kwaliteit van het onderwijs en de kinderopvang te verbeteren. De gemeente zal inwoners voor de zomer uitgebreid informeren over de ontwikkelingen.